Mocht je klachten hebben over ons handelen dan hopen we dat je die eerst met ons wilt bespreken. Als een gesprek niet mogelijk is of het probleem niet is opgelost dan kun je ook de klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

Klachtencommissie KNOV

Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 – 689 18 90
e-mail: evanmackelenbergh@knov.nl

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van de KNOV.