Op het spreekuur bespreken we hoe een bevalling kan verlopen. Ook bespreken we hoe en wanneer je ons kan en moet bellen als de bevalling zich aandient. De belinstructies worden dan persoonlijk afgestemd.

Bij ongerustheid altijd bellen!

 • Bel ons tijdens de bevalling op ons dienstnummer: 06 – 51 09 73 13.
 • Bij geen gehoor: 058 – 286 66 66 (MCL).

Neem contact met ons op als je na de 37e week:

 • Weeën hebt

 1. Als het je eerste kindje is: 2 uur regelmatige, pijnlijke weeën om de 4 minuten.
 2. Als je al eens eerder bevallen bent: 1 uur regelmatige, pijnlijke weeën om de 5 minuten.
 • Vruchtwater verliest

 1. Is het helder/roze van kleur en heb je nog geen regelmatige weeën, dan hoef je ’s nachts niet te bellen. Neem dan in de ochtend tussen 9.00 – 10.00 uur contact met ons op.
 2. Is de kleur groen of bruin, dan altijd direct bellen.
 3. Is je op het spreekuur verteld dat het hoofdje van de baby nog niet is ingedaald, dan zo snel mogelijk gaan liggen en contact met ons opnemen.
 • Ruim helderrood bloed verliest

 • Je baby minder of anders voelt bewegen, dan je gewend bent

Heb je voor de 37e week last van een of meer van de bovenstaande klachten, bel ons dan altijd.


When should you call us?

At the consultation we discuss how a delivery can take place. We also discuss when you should call if the delivery starts.

 • Call us at our service number: 06 – 51 09 73 13.
 • If no answer: 058 – 286 66 66 (MCL).

Please contact us after 37 weeks gestation:

 • When you are having contractions

 1. If it is your first baby you should call us when the contractions have been occurring every 4 minutes for two hours.
 2. If it is not your first baby call us when you are having good contractions every 5 minutes for one hour.
 • When the water breaks

 1. Call in de morning between 9.00 – 10.00 if the water broke in the night, the head has descended and the amniotic fluid is clear (looks like tap water, but often with small flakes and a bit of blood in it). Try to get some more sleep.
 2. Always call immediately if the amniotic fluid is green or brown.
 3. Always call immediately if the head has not descended (we tell you this).
 • When there is loss of blood

 • When your baby moves less or different then usual

 • If you are worried

Always call immediately when you have one or more of the above symptoms before 37 weeks of gestation!