Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Het strategisch inzetten van online marketing om te zorgen dat het aanvullende zorgaanbod zorgt voor een toekomstgericht verdienmodel.

Verloskundigenpraktijk Bonnehûs (VB) wil haar verdienmodel verbreden, door activiteiten/services (zorgaanbod) toe te voegen aan haar huidige rol als verloskundigenpraktijk. Voorbeelden van die diensten zijn een adviesrol bij een kinderwens (preconceptie-consult) en rondom anticonceptie (spiraalplaatsing). VB wil haar medewerkers mee laten bewegen in het feit dat er steeds meer sprake is van digitalisering (online wereld), dat reguliere themabijeenkomsten niet meer kunnen plaatsvinden vanwege COVID’19 en dat het complete aanbod breed moet worden gecommuniceerd via online kanalen. Dit vraagt met name een andere manier van werken van de medewerkers en daarvoor wil VB advies inwinnen om de medewerkers hierin mee te laten bewegen.