Aan alle zwangeren wordt bij de eerste controle de mogelijkheid tot prenatale screening aangeboden. Deze screening bestaat uit een kansberekening op Down- Edwards- en Patausyndroom (de combinatietest of NIPT) en/of structureel echoscopisch onderzoek (de 20 weken echo). Nadat we daar op het spreekuur, indien je dat wenst, met je over gesproken hebben, kies je samen met je partner of je wel of niet van de screeningsmogelijkheid gebruik wilt maken.

De combinatietest

De combinatietest bestaat uit bloedonderzoek bij de moeder (vroege serumscreening) in combinatie met een echoscopische nekplooimeting bij de baby. De uitslag van het bloedonderzoek wordt gecombineerd met de uitslag van de nekplooimeting, de precieze zwangerschapsduur en de leeftijd van de zwangere vrouw. Op basis van deze gegevens wordt berekend hoe groot de kans is dat de baby het Down-, Edwards- of Patausyndroom heeft. Het onderzoek geeft dus geen zekerheid.

Bloedonderzoek

Het bloedonderzoek zal bij voorkeur tussen de 9 en 11 weken (uiterlijk tot 13+6 weken) zwangerschap plaatsvinden. Je krijgt hiervoor van ons de laboratoriumformulieren. Het onderzoek kan ook later worden verricht, maar dan is de uitslag minder betrouwbaar.

Nekplooimeting

Elke baby heeft een nekplooi, een dun laagje vocht onder de huid in de nek. Tijdens de echo, die verricht wordt tussen 11+3 en 14 weken zwangerschap, wordt de dikte van de nekplooi gemeten. Hoe dikker deze is, hoe groter de kans dat de baby het Down-, Edwards- of Patausyndroom heeft.

Naast de kans op Downsyndroom geeft de combinatietest ook informatie over de kans op Patausyndroom (trisomie 13) en Edwardsyndroom (trisomie 18) Ook deze uitslag van de kansberekeningen krijg je. Patau- en Edwardssyndroom, zijn ook chromosomale afwijkingen. Alle kinderen met deze afwijkingen hebben een zeer kwetsbare gezondheid. Het grootste deel van deze kinderen overlijdt tijdens de zwangerschap of in het eerste levensjaar. Indien je kiest voor dit onderzoek, wordt tijdens de eerste afspraak bij ons op de praktijk, de gang van zaken rond het onderzoek uitgelegd. Bij een verhoogde kans, d.w.z. als de kans 1:200 is of groter, kun je besluiten om nader diagnostisch onderzoek te laten doen: prenatale diagnostiek.

Vergoeding

De combinatietest wordt vergoed door de zorgverzekeraar als er een indicatie bestaat, zoals een eerdere baby met het Downsyndroom. Indien er geen indicatie bestaat om het onderzoek uit voeren, bedragen de kosten van de combinatietest ongeveer € 170,00

NIPT (TRIDENT-2 studie)

De NIPT is een nieuwe test. Per 1 april 2017 is het naast de combinatietest ook mogelijk om te kiezen voor de NIPT. Met de NIPT wordt bloed van de zwangere afgenomen en onderzocht in een laboratorium. Het laboratorium test het bloed op trisomie 21 (Downsyndroom), trisomie 18 (Edwardssyndroom) en trisomie 13 (Patausyndroom). De uitslag van de NIPT kan niet-afwijkend of afwijkend zijn. De NIPT biedt geen 100% zekerheid. Bij een afwijkende uitslag kan het toch zijn dat uw kind geen trisomie heeft en daarom is verder onderzoek nodig als bevestiging van deze NIPT-uitslag. Bij een niet-afwijkende uitslag is de kans dat het kind toch een trisomie heeft zo klein dat een vervolgtest niet geadviseerd wordt. Deze wetenschappelijke studie zorgt ervoor dat minder vrouwen dan voorheen worden doorverwezen voor een vlokkentest of vruchtwaterpunctie, de zogenaamde invasieve testen.

Vergoeding

De kosten van de NIPT bedragen €175,00. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

De 20-weken echo

De 20-weken echo, ook wel Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd is een uitgebreid echoscopisch onderzoek, dat, indien gewenst, uitgevoerd wordt tussen 18 – 22 weken zwangerschap. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind, heel belangrijk daarbij is het uitsluiten van een open rug of open schedel (neuraal-buis defect), ook het hart en de andere organen worden uitgebreid bekeken. Verder komen ook de groei van de baby, de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de placenta aan bod.

Wanneer er sprake is van een verhoogd risico op een afwijking, indien er bijvoorbeeld een hartafwijking in de naaste familie voorkomt, dan verwijzen wij je naar de gynaecoloog  voor een Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek (GUO) tussen 18 en 22 weken.

Vergoeding

De 20 weken echo wordt volledig vergoed door je zorgverzekeraar.

Meer informatie

Voor meer informatie over de prenatale screeningsonderzoeken kun je de volgende websites bekijken:


 • Voor de bevalling of bij dringende vragen bellen naar:

  06 – 51 09 73 13


  Bij geen gehoor:

  058 – 286 66 66


   

 • Volg ons
 • Deskundige en betrouwbare informatie voor jouw zwangerschap en bevalling
 • Evenementen
  Geen evenementen gevonden!